Donateur

Helpt u ons mee dit prachtige werk voort te zetten?

Al sinds de oprichting van Stichting Huifbed de Meierij is onze gedachtegang dat huifbedrijden voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat kosten geen excuus mogen zijn om onze deelnemers  te weerhouden van het plezier dat zij beleven aan deze vorm van aangepast paardrijden. Daarom worden de ritten onder de kostprijs aangeboden en omdat we geen subsidie van de overheid of zorgverzekeraars ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom

Stichting Huifbed de Meierij kent een aantal  variaties waarmee u als particulier kunt helpen om onze activiteiten voort te zetten en het plezier van de deelnemers te waarborgen.

ANBI

De Stichting Huifbed de Meierij heeft van de belastingdienst goedkeuring als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kan een donatie onder bepaalde voorwaarden en uiteraard volgens de daarvoor geldende regels worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Onze vaste notaris of uw notaris kan u helpen met informatie over fiscale onderwerpen.

Onder ANBI vindt u meer informatie van de belastingdienst en hier kunt u onze gegevens vinden onder Stichting Huifbed De Meierij.

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger