Beeindiging Steunend lidmaatschap

Uiteraard hopen wij dat u als donateur onze stichting wilt blijven steunen; uw steun is immers onmisbaar. Maar, als u uw bijdrage wilt beëindigen kunt u onderstaand formulier invullen:

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger