Ik doneer éénmalig aan Stichting Huifbed de Meierij

U ontvangt een persoonlijke dankbrief namens het bestuur met daarin de doelen voor 2020 waarvoor uw gift aangewend zal worden.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger