Legaat of erfstelling via Notaris

Natuurlijk kunt u de Stichting Huifbed de Meierij ook opnemen in uw testament.

Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag u Stichting Huifbed de Meierij ondersteunt. Bij een erfstelling neemt u de Stichting in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt dan zelf welk percentage van uw bezittingen voor de Stichting bestemd is.

Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw notaris. Heeft u die niet, neem dan contact met ons op en wij sturen u de gegevens van onze huisnotaris met wie u een vrijblijvende afspraak kunt inplannen.

 

   Bij een nalatenschap aan een goed doel hoeft geen erfbelasting te worden betaald!!!

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger