Uw eigen actie organiseren

Geven is heel zinvol en belangrijk, maar soms is het leuker of beter om zelf een actie te organiseren. Alleen of met een groepje, zoals bijvoorbeeld met uw  bedrijf, businessclub, schoolklas of sportmaatjes.

Wilt u een speciale actie organiseren voor een van onze projecten, neem dan vrijblijvend contact met ons op via en wij komen graag langs om de actie met bijbehorend project met u te bespreken.

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger