Huifbedrijden

Wat is Huifbedrijden

Huifbedrijden is een speciale manier van paardrijden voor mensen met een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking waarvoor gewoon op het paard zitten niet mogelijk is. Huifbedrijden biedt deze mensen een bewegingsactiviteit waarbij de beweging en de warmte van de pony’s zorgt voor de totale fysieke en mentale ontspanning van de deelnemer. Spastische mensen beleven een zeldzaam moment van ontspanning.

Het Huifbed

Huifbed is een verzamelnaam van een huifkar en een bed. Het huifbed is een stalen constructie welke gedragen wordt door twee vaste wielen achter en twee zwenkwielen voor. In deze constructie lopen twee pony’s van gelijke hoogte vlak naast elkaar die gestuurd worden door een menner. Over de ruggen van de pony’s is een canvas doek gespannen dat in hoogte verstelbaar is. Hierop komt de deelnemer te liggen met het hoofd in dezelfde richting als de pony’s.

De begeleiding

De menner van het huifbed moet ook bepaalde kwaliteiten bezitten.Hij moet niet alleen goed kunnen mennen, maar ook affiniteit hebben met mensen met een verstandelijke beperking. Daarom is het belangrijk dat de menner wordt bijgestaan door mensen die de deelnemer goed kennen, zoals ouders, begeleiding vanuit de woning of de therapeut. Door deze deskundigheid rondom de deelnemer waarborgen we de veiligheid tijdens het huifbedrijden.

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger