Doelgroepen

Huifbedrijden is bedoeld voor mensen die als gevolg van een handicap weinig lichaamsbeweging krijgen en niet (meer) de capaciteit hebben om zelfstandig op een paard te kunnen zitten.

Deze doelgroepen zijn:

  • Mensen met meervoudige beperkingen
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met dementie
  • Mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • Mensen met spieraandoeningen

Heeft u nog vragen voor wie het huifbedrijden geschikt is, neem dan contact met ons op en wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger