Tarieven

Als sinds de oprichting van Stichting Huifbed de Meierij is onze gedachtegang dat huifbedrijden voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat kosten geen excuus mogen zijn om onze deelnemers  te weerhouden van het plezier dat zij beleven aan deze vorm van aangepast paardrijden.

Daarom worden de ritten onder de kostprijs aangeboden en omdat we geen subsidie van de overheid of zorgverzekeraars ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en welkom om onze activiteiten en het plezier van de deelnemers te waarborgen.

   Huifbedrit, lokatie de Binckhorst: € 11,00, rijtijd circa 30 minuten. 
Huifbedrit en snoezelen: € 15,00.

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger