donatie stichting Vriendenfonds

Donderdag 22 februari 2024

Door een donatie van Stichting Vriendenfonds hebben we een industriestofzuiger aan kunnen schaffen! Nu hebben onze vrijwilligers er een flinke hulp bij. Bedankt.

Over Stichting Vriendenfonds: 
Het Vriendenfonds is een initiatief dat kleine, concrete en materiële wensen vervult om het welzijn van individuen te bevorderen. Deze wensen kunnen variëren van bijzondere vrijwilligers tot plaatsgenoten. Het fonds biedt financiële ondersteuning voor diverse doeleinden, zoals het inrichten van speel- of buitenruimtes, het organiseren van watersportdagen en maatschappelijke activiteiten. Het Vriendenfonds heeft geen winstoogmerk en streeft ernaar de doelstellingen van patiënten te realiseren

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger