up-date corona, nog even rustig aan

Zaterdag 26 september 2020

Opnieuw moeten we i.v.m. Corona pas op de plaats maken! 

Hoewel we op de zaterdagen weer met veel plezier ritten verzorgen, is het nog niet verantwoord om uit te breiden. Zeker nu het aantal coronabesmettingen weer is toegenomen, moeten wij helaas de activiteiten van dinsdag en donderdag voor onbepaalde tijd laten vervallen. Ons besluit is genomen in nauw overleg met Cello, de organisatie van waaruit veel cliënten bij ons komen huifbedrijden.

Ook de snoezelruimte is nog niet op orde. Heel jammer, maar we blijven zoeken naar oplossingen en hopen dat de situatie snel verbetert.

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger