voorlopig geen huifbedrijden

Donderdag 14 januari 2021

Door de verlenging van de landelijke lock-down kunnen we uiteraard de komende weken niet rijden. Dat vinden we heel jammer voor al onze klanten, die het huifbedrijden zeker zullen missen. We kijken allemaal uit naar betere tijden en hopen jullie over niet al te lange tijd weer te kunnen begroeten.

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger