we zijn weer begonnen

Vrijdag 07 augustus 2020

vanaf 1 augustus zijn we weer gestart

We zijn weer gestart!!!!

Zaterdag 1 augustus konden we eindelijk weer de paarden inspannen: ze hadden er zin in en wij ook! Wat fijn om de cliënten en hun begeleiders weer te kunnen ontvangen en te zien genieten. 

Uiteraard zijn de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen en zijn er duidelijk afspraken gemaakt. Deze maand willen we gebruiken om te ervaren of alles goed en verantwoord verloopt, daarom rijden we alleen op zaterdag. Rond 1 september hopen we ook weer op dinsdag en donderdag te kunnen rijden.

De snoezelruimte kan helaas nog niet gebruikt worden omdat de ventilatie verbeterd moet worden. We zijn daar mee bezig en hopen dat we dat deze maand  geregeld krijgen.

Zoals al eerder aangegeven, ontvangen wij cliënten uit een risicogroep. Daarnaast zijn onze vrijwilligers al wat ouder en dus willen wij er van overtuigd zijn dat het voor iedereen verantwoord is álle activiteiten weer op te pakken. U hoort van ons!

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger