Over SHDM

Doelstelling

De stichting is opgericht in 1999 en heeft tot doel de ruitersport te bevorderen voor gehandicapten in het algemeen en het huifbedrijden in het bijzonder, waarbij plezier en ontspanning centrale uitgangspunten zijn.

Beleidsplan

Stichting Huifbed de Meierij wil haar doel verwezenlijken door het aanbieden van ruitersportactiviteiten aan gehandicapten met het huifbedrijden in het bijzonder. Hiertoe zijn er paarden, pony's, huifbedden en faciliteiten die de stichting bezit, beheert en onderhoud.

De benodigde financiële middelen worden uitsluitend verkregen uit:

  • Sponsoring in gelden en in natura vanuit het bedrijfsleven
  • Eenmalige- en periodieke giften
  • Legaten en erfstellingen
  • Lidmaatschappen
  • Eigen werkzaamheden van de stichting.

De verkregen middelen worden alleen aangewend ter verwezenlijking van de primaire doelstelling. Uit de middelen worden de kosten van het beheer, onderhoud en vernieuwing van de faciliteiten en de dieren betaald. Indien mogelijk wordt een reserve opgebouwd. Stichting Huifbed de Meierij heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden en aangeboden diensten worden verricht door vrijwilligers.De vrijwilligers en de bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording

Voor inzage in onze jaarcijfers kunt u contact opnemen met onze penningmeester via penningmeester@huifbed-meierij.nl

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger