Onze vrijwilligers

Graag stellen wij u voor aan onze vrijwilligers

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Ook voor onze Stichting geld dat wij geen bestaansrecht zouden hebben zonder de inzet van onze trouwe vrijwilligers. Onderstaand de mensen door  wiens toewijding, inzet en betrokkenheid Stichting Huifbed de Meierij heeft kunnen uitgroeien tot een floriserende Stichting.

Naam Functie Telefoon
Gerard van Hooft  Voorzitter   
Bernadette Damman  Penningmeester   
Marleen van Uden  Secretaris   
Len Hendriks  Algemeen bestuurslid   
Allard van Welie  Algemeen bestuurslid / menner    
Alex Verstraeten  Fondsenwerving   
Piet Klerks  Menner   
Wim van den Berg  Menner   
Herman van den Berg  Menner   
Stepha van Zandvoort-Hanegraaf   Menner   
Piet Loijens  Menner   
Reijn van Berkel  Menner   
Henk de Wit  Menner   
Hans Wassenberg  Menner   
Adrie Timmermans  Menner   
Lucas Ellen  Menner   
Meeke Faas  Menner   
Ineke Timmermans  Gastvrouw   
Rikie van den Berg  gastvrouw   
Evelien Doorn  gastvrouw   
Michel de Wit  Tuinman/gastheer   
Frans van Heesch  Paardenverzorger   
Patricia van Oudheusden  Paardenverzorger   
Hanne Kuijpers   Paardenverzorger   
Kim Jannes  Paardenverzorger   
Cor Heijdenrijk  Webmaster  06-44246899

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger