Vertrouwenspersoon

Als er iets speelt met betrekking tot het vrijwilligerswerk, als je ontevreden bent of een klacht hebt, bespreek dit dan zo mogelijk met betrokkenen.
Is bespreken lastig of kom je er niet uit? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon
van  Stichting Huifbed De Meierij:  Marleen van Uden mvanuden@cello-zorg.nl   0625083744  
Zij kan ook, als dat gewenst is, contactgegevens verstrekken van de interne vertrouwenspersonen bij Cello of een externe vertrouwenspersoon.

 

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger