Geschiedenis

Snoezelen is ontstaan in de jaren 70 met name in instituut Haerendael te Haaren, nadat de orthopedagoog daar, twee artikelen over dit thema had gelezen van Cleland en Clarck  en J. Hollis.   

In deze artikelen werd beschreven hoe een ruimte ingericht kan worden met zintuig prikkelend materiaal, om tot beleving en ervaring te komen met cliënten. In die zelfde tijd was Ad Verheul  van de Hartenkamp in Ede ook met deze activiteiten bezig voor zijn cliënten. Het woord snoezelen, een samentrekking van snuffelen en doezelen, werd door hem geïntroduceerd 

Een snoezelruimte nodigt dan ook uit om met licht- en geluidseffecten, geur- en tastmaterialen actief te worden, contact te maken en te ontspannen.                                                           

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger