Tarieven

Stichting Huifbed de Meierij is van gedachte dat snoezelen voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat kosten geen excuus mogen zijn om onze deelnemers  te weerhouden van het plezier dat zij beleven aan deze vorm van ontspanning.

Daarom wordt het snoezelen onder de kostprijs aangeboden en omdat we geen subsidie van de overheid of zorgverzekeraars ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en welkom om onze activiteiten en het plezier van de deelnemers te waarborgen.

  • De ruimte kan op ieder moment op dinsdag, donderdag of zaterdag gehuurd worden, de kosten daarvoor zijn € 8,00 per uur voor één client.
    Huifbedrit en snoezelen: € 15,00.

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger