Early Bird

De Early Bird is in 1992 opgericht door Marjo Koemans en Elly Willems vanuit de visie 'gewoon waar het kan, en speciaal waar nodig', een visie die tot op heden ten dage het uitgangspunt is.

Samen met Ellie Willems, moeder van een dochter met een verstandelijke beperking, en kleuterleidster binnen het Montessori onderwijs, begon Marjo in 1992 met een speelgroep in de garage achter het huis. Dat in een behoefte werd voorzien bleek direct al toen een zestal ouders met hun kinderen deelnam aan de speelgroep. Vanuit de garage werden gemeente, provincie en zorgverleners uitgenodigd om te komen kijken binnen de early interventie speelgroep om hen zo te overtuigen dat vroegtijdig investeren in de ontwikkeling van heel jonge kinderen een goede zaak is.

Vooral de periode na de geboorte van uw gehandicapte kind is voor u als ouders een moeilijke en verwarrende tijd. Er komt van alles op u af. Early Bird biedt al vanaf dit vroege moment ondersteuning. Aan u, omdat zowel leidsters als ouders ervaringen kunnen delen, veel informatie over doktoren en therapeuten kunnen geven en de leidsters u kunnen begeleiden in de ontwikkeling van uw kind, waarvan juist die eerste vier levensjaren zo belangrijk zijn. En ook aan uw kind, dat in aanraking komt met stimulerende activiteiten, elk in kleine stapjes, aan de hand van het Early Interventie programma, op elk ontwikkelingsvlak. Op deze manier bent u zelf actief bezig met de ontwikkeling en ontplooiing van uw kind in deze zo belangrijke eerste fase. Ouders hebben steun aan elkaar en u kunt sneller eventuele hiaten of stoornissen ontdekken en daarvoor de juiste stappen ondernemen. Het stelt u ook beter in staat om een duidelijk beeld van uw kind door te geven aan therapeuten en begeleidingsinstanties of de basisschool, waardoor de aansluiting beter zal verlopen. Met de speelgroep scheppen u en uw kind zo zelf de voorwaarden voor een voorspoedige ontwikkeling.

Onze doelstelling en missie; Het begeleiden, informeren en adviseren van ouders bij het vroegtijdig stimuleren van kinderen met een ontwikkelingsachterstand van nul tot vijf jaar.

Early Bird

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger