Voorzitter m/v

Bent u onze nieuwe voorzitter?

 

Voorzitter m/v (vrijwilliger)

Vanuit de accommodatie op het terrein van zorgaanbieder Cello verzorgt de Stichting Huifbed de Meierij jaarlijks ongeveer 2800 huifbedritten voor mensen met een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ruim twintig vrijwilligers maken dit mogelijk.

In verband met het vertrek van de huidige voorzitter, zijn wij op zoek naar iemand die zich actief wil inzetten en tijd beschikbaar heeft om het voorzitterschap op zich te nemen.

Profiel  

De voorzitter is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee van de Stichting. Hij/zij heeft affiniteit met de doelstelling van Stichting Huifbed de Meierij en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Hij/zij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties, ook voor de lange termijn.

De voorzitter zal bij ziekte of afwezigheid vervangen worden door een van andere bestuursleden en kan de leiding van de vergadering tijdelijk overdragen aan een van de anderen. De voorzitter ontvangt geen vacatiegeld, reiskilometers worden vergoed.

Taken:

• Leiding geven en verantwoording afleggen over de Stichting aan alle vrijwilligers.

• Bevorderen van de samenwerking tussen vrijwilligers onderling en het bestuur.

• Voorzitten van de bestuursvergaderingen.

• Bewaken van de voortgang en kwaliteit van onderwerpen die zijn vastgelegd in statuten,
  beleidsplan en besluiten.

• Problemen signaleren en oplossingen aandragen, of dit bij het juiste bestuurslid leggen.

• Externe contacten onderhouden en daarin activiteiten van de organisatie verantwoorden.

 Functie-eisen:

• Goede communicatieve vaardigheden

• Affiniteit met besturen en management

• Affiniteit met mensen met een beperking en de aangeboden activiteit van het huifbedrijden.

• Affiniteit met (paarden) het beheer van gelden, onderhoudswerkzaamheden van gebouwen
  en voorzieningen

• In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde
  beleidsvisie uit te dragen   

• Flexibele instelling en stressbestendig

• Leiding kunnen geven 

• Goede omgang met vrijwilligers en bezoekers

• VOG-verklaring

Tijden

  • Iedere eerste maandag van de maand voorzitten van de bestuursvergadering van 19.30-21.30 uur.
  • Aanwezig zijn bij vrijwilligersbijeenkomsten ( 5 x per jaar)
  • Incidentele, korte aanwezigheid tijdens het huifbedrijden.
  • Telefonisch bereikbaar zijn voor overleg.

 

 

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger