De Effecten

Effect van huifbedrijden

Huifbedrijden is een vorm van hippotherapie. Het is een manier om meervoudig lichamelijk gehandicapten therapeutisch te doen bewegen. Het paard wordt in de behandeling gezien als medium binnen een therapeutisch proces. De relatie mens-dier, de omgang en het contact met het paard, het berijden, de bewegingsimpulsen en de symboliek van het paard kunnen worden ingezet om de verschillende behandeldoelen te bereiken. Tijdens het huifbedrijden worden bloedsomloop en andere essentiële lichaamsfuncties, zoals stofwisseling en spijsvertering, gestimuleerd. Bij mensen die weinig (kunnen) lopen of fietsen, kan dit heilzaam werken.

Klachten als obstipatie,epilepsie en vastzittend longslijm, kunnen verlicht worden door deze activiteit. Ook is gebleken dat huifbedrijden bij vegeterende patiënten stimulerend kan werken. Uiteraard word de plezierbeleving  bij onze deelnemers  vooropgesteld, maar daarnaast kan het huifbedrijden bij hieronder genoemde beperkingen ook een duidelijke therapeutische waarde hebben;

Mensen met geen of nauwelijks spontane motoriek: 
  • Huifbedrijden biedt de mogelijkheid tot aanpak van het totale lichaam    
  • Bij hoge spierspanning ter ontspanning.   
  • Bij inactiviteit een bewegingsactiviteit.
 
Mensen met verlaagd bewustzijn:    
  • Ter verhoging van de alertheid
 
Mensen met stofwisselingsproblemen(bloed, blaas, darmen):    
  • Door het totale bewegen stimuleer je de stofwisseling.
 
Mensen met verminderde longcapaciteit: 
  • Betere doorbloeding.
 
Mensen met ernstige slaapproblemen en motorische onrust:
  • Rustgevend en ontspannend.

Heeft u nog vragen omtrent de effecten van het huifbedrijden, neem dan contact met ons op en wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger