De Effecten

Bij het snoezelenprobeert men in te spelen op de gevoelsmatige behoeften van onder meer mensen met een verstandelijke beperking en mensen met gevorderde dementie.

Zowel bij individuele clienten als bij groepen kan zo, volgens voorstanders van snoezelen,

  • verveling worden tegengegaan,
  • zintuigeijke waarnemingen worden verdiept,
  • contact worden bevorderd en
  • ontspanning mogelijk worden...

      ...al verschilt dit  alles van persoon tot persoon!!!

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger