Onze sponsors

Sinds 1999 zijn er al vele donaties en sponsoringen geweest. En we hopen er nog vele te ontvangen om ons prachtige werk voort te kunnen zetten.

Onze Sponsors willen we graag via deze pagina het in zonnetje zetten;

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger