Groepsarrangement

Vrijdag 21 juni 2019

Groepsarrangement
Huifbedrijden en Snoezelen

Wat bieden we:
Gebruik van de locatie gedurende 4 uur voor 8 cliënten en hun begeleiders op
maandag, woensdag of vrijdag.
Tijdens deze uren kan er huifbed gereden worden (8 ritten ) en de snoezelruimte
 staat ter beschikking. In de omgeving kan gewandeld worden.
In de ontmoetingsruimte  of op het buitenterras wordt koffie en thee
aangeboden door een gastheer/ gastvrouw.
Je mag zelf een lunch verzorgen.

Prijs € 125,00 per 4 uur

Bij  minder cliënten of kortere tijdsduur  gelden de reguliere tarieven.
Bij meer cliënten wordt er een prijs afgesproken met de penningmeester

Bezoekadres: Spechtenpad 6, 5244PK Rosmalen
www.huifbed-meierij.nl

planning@huifbed-meierij.nl

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger