we stoppen per direct alle activiteiten

Maandag 20 december 2021

Door de afgekondigde maatregelen m.b.t. het corona virus stoppen we tot nader order àlle activiteiten, dus ook het snoezelen (zeker tot 14 januari.)

Door de door de regering aangekondigde maatregelen vinden we het, als bestuur, niet verantwoord om de ritten en/of het snoezelen doorgang te laten vinden. We stoppen dan ook per direct. Zodra het weer verantwoord is, laten we dit op deze website weten.

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger