koninklijke onderscheiding Henk de Wit

Dinsdag 28 april 2020

Het persbericht van de gemeente den  Bosch

De heer Henk de Wit (76 jaar) uit Nuland. Decorandus is sinds 1967, deels bestuurlijk, actief op het gebied van sport.
De heer De Wit heeft in 1967 Ponyclub De Paardenvriendjes mede opgericht en is daar tot 1981 secretaris geweest. Sinds 1981 is hij secretaris/penningmeester van rijvereniging De Paardenvriend.
In 2001 was hij een van de oprichters van Jumping Maasdonk. Gedurende de gehele periode tot en met 2016 is decorandus secretaris/penningmeester geweest van Jumping Maasdonk. Tevens is hij sinds 2011 vrijwilliger bij recreatiepark 't Heike, waar hij diverse hand- en spandiensten verricht. Ten slotte is hij in 2019 gestart met vrijwilligerswerk bij stichting Huifbed De Meierij; een stichting die mensen met een lichamelijke beperking laat paardrijden met ondersteunende middelen. Aanvullend is decorandus van 1980-2005 bestuurslid geweest van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sport,
afdeling 's-Hertogenbosch.

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger