up-date corona

Zaterdag 11 juli 2020

Activiteiten tijdens coronaperiode

Stap voor stap Huifbedrijden ​                   

 

Medio maart jl. waren wij genoodzaakt om vanwege het Coronavirus voorlopig te stoppen met het huifbedrijden. Ook de snoezelruimte werd per direct gesloten. Deze maatregelen waren noodzakelijk en zijn in goed overleg genomen.  Met name voor cliënten, familieleden en medewerkers zijn dit ingrijpende besluiten geweest.  Ook voor de vrijwillige medewerkers van het huifbedrijden ontstond een ongekende periode.  Het normale werk was niet meer mogelijk. Het verzorgen van de paarden en andere noodzakelijke bezigheden bleven gewaarborgd. Een compliment voor onze vrijwilligers! Inmiddels kunnen er weer plannen gemaakt worden voor het geleidelijk herstarten van activiteiten.

 Huifbedrijden wordt verzorgd voor cliënten uit een risicogroep en door vrijwilligers waarvan de helft in de kwetsbare leeftijd van 70 jaar of ouder is. Wij willen en moeten dan ook dubbel voorzichtig zijn. De komende tijd kijken we samen naar wat verantwoord is.

Op dit moment werken wij dan ook aan een stappenplan om daarmee te bereiken dat we rond 1 augustus het huifbedrijden op beperkte schaal, om te beginnen alleen op zaterdag,  weer kunnen opstarten. Dat betekent veiligheidsmaatregelen treffen en materialen aanschaffen, looproutes uitzetten, de paarden weer laten wennen aan het rijden, aangepaste planningen maken etc.

De snoezelruimte is in principe “coronaproof” maar daar wordt eerst nog onderzocht of er voldoende geventileerd kan worden. We doen ons uiterste best de ruimte zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen.

We houden u op de hoogte en hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger